Det handler om framtidens skaperkraft

Samarbeids- og innovasjonsevne blir viktigere, og stadig oftere er tverrfaglige team arenaen. Hvordan lykkes med utvikle og ta i bruk denne kompetansen? Og hvem har ansvaret for at framtidas arbeidskraft har evnen til å samarbeide og innovere – universitetene eller arbeidslivet?

Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st Century ble arrangert for første gang på NTNU i Trondheim, 3. - 4. juni 2015

Konferansen henvender seg til bedrifter, arbeidsliv og universitetssektoren.

Noen av hovedtalerne:
 
Johan Hustad
Johan Hustad
Prorektor for nyskaping, NTNU
Anna Kirah foto: creative commons Anna Kirah tedexoslo by Eirik Solheim
Anna Kirah
designantropolog og psykolog

Mads Thimmer
CEO & Co-founder, Innovation Lab. (Danmark)

Anthony Kallevig
Utredningsleder, LO

Its21 - Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st Century

Konferansen på NTNU i Trondheim omhandler tverrfaglig samarbeid som utgangspunkt for nyskaping og innovasjon. Konferansen er en nyskaping og organiseres av NTNU i samarbeid med andre nordiske utdanningsinstitusjoner

Konferansen henvender seg til bedrifter og arbeidsliv, og belyser hvordan tverrfaglige samarbeid, på tvers av profesjoner og fagfelt, skaper mer innovasjon i arbeids- og næringsliv. Konferansen henvender seg også til universitetene og høgskolene som utfordres i hvordan møte arbeidslivets behov, rive siloer mellom fagmiljøer og styrke de unges evne til å samarbeide på tvers og tenke nytt.

Med sitt fag Eksperter i Team har NTNU gjort tverrfaglig samarbeid til et obligatorisk element i utdanningen. NTNU høster stor anerkjennelse for faget, både i arbeidslivet, blant studenter og fra universiteter i Norden og Europa som vil adoptere modellen.

Samarbeidspartnere:

Norwegian University of Science and Technology
Lund University
University of Southern Denmark
Uppsala Universitet
Norwegian School of Economics
Business Academy Aarhus